AR TIKRAI NEĮMANOMA SUMAŽINTI IŠSKAITYMŲ DALIES IŠ SKOLININKO DARBO UŽMOKESČIO?

Dažnai girdime ar skaitome, jog antstolio veikla yra griežtai reglamentuota įstatymų, ir antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas nesuteikia antstoliui teisės interpretuoti šio dokumento turinio, ar vykdyti jį kita, nei teismo nustatyta tvarka.
Tačiau ar tikrai įstatymų leidėjas nesuteikia jokių lengvatų asmeniui, kuris jau yra vykdymo proceso dalyvis – skolininkas. Žinoma, šiuo konkrečiu atveju, nekalbu apie skolininkus, kurie niekur nedirba, neturi kitų pajamų, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, kadangi tokiu atveju ir pats antstolis nelabai ką gali padaryti. Tačiau kokiomis priemonėms galima palengvinti išskaitymus iš skolininkų darbo užmokesčio…
Paprastai antstolis nustatęs, jog skolininkas dirba ir gauna darbo užmokestį išsiunčia patvarkymą dėl skolos išieškojimo skolininko darbovietei, prieš tai teisingai apskaičiavęs vykdymo išlaidas bei laikydamasis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidų formos bei LR CPK 611 str. nustatytos tvarkos. Minėtame patvarkyme dėl skolos išieškojimo antstolis paprastai nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 611, 733-743 straipsniais reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios vieno MMA (jeigu skolininkas turi tik vieną vykdomąją bylą).
Taigi šiuo atveju mums svarbi LR CPK 736 str. 2 dalis, pagal kurią antstolis gali išskaičiuoti net 70 procentų darbo užmokesčio viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą. Būtent šioje dalyje įstatymų leidėjas suteikia skolininkui galimybę sumažinti išskaitomą dalį iš pastarojo darbo užmokesčio.
Lietuvos Respublikos CPK 736 str. 3 d. reglamentuoja, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu LR CPK 736 str. 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis (70 procentų) gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.
Paprastai tariant, jeigu skolininkas turi du nepilnamečius vaikus, kurie laikytini nedarbingais skolininko šeimos nariais, yra įstatyminis pagrindas mažinti išskaitas iš skolininko pajamų, viršijančių MMA (po 10 proc. už kiekvieną vaiką). Taigi skolininkui antstolis iš darbo užmokesčio viršijančio MMA išskaičiuotų jau nebe 70 procentų užmokesčio dalies, tačiau 50 procentų.
Žinoma verta pastebėti, kad analizuojamo LR CPK 736 str. 3 dalyje numatyta antstolio teisė, bet ne pareiga tenkinti skolininko prašymą sumažinti išskaitomas dalis iš pastarojo darbo užmokesčio. Bet kaip praktika rodo, antstoliai dažniausiai linkę tenkinti tokį skolininko prašymą, na o netenkinus visada lieka teisė tokį antstolio atsisakymą (patvarkymą) apskųsti LR CPK 510 str. nustatyta tvarka.

Straipsnį parengė
Advokato padėjėja Agnija Lukaševič
Mob. +370 670 77108
Mob. +370 609 32348
El. p. [email protected]
www.frejerlaw.lt

Dalintis

Panašūs įrašai