Advokatė Agnija Frejerė – Teisines paslaugos

PAVARDĖS KEITIMAS

Dėl vaiko kilmės ir pavardės nustatymo (pakeitimo)

Kai vaikas gimsta praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo gyvenimo skyrium pradžios arba po santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, ar po vyro mirties, kaip vaiko tėvas pripažįstamas buvęs vaiko motinos sutuoktinis.

Jei vaiką pagimdė motina, kuri sudarė naują santuoką nepraėjus trims šimtams dienų po ankstesnės santuokos pabaigos, vaiko tėvu laikomas vaiko motinos naujas sutuoktinis.

Jei vaiką pagimdė motina, kuri nėra susituokusi, ir jei po ankstesnės santuokos pabaigos praėjo daugiau kaip trys šimtai dienų, vaiko tėvu gimimo akto įraše gali būti įrašytas vyras, šios knygos nustatyta tvarka tėvystės pripažinimo pareiškimu pripažinęs tėvystę, arba teismo sprendimu nustačius jo tėvystę.

Jeigu vaikas gimė išsituokusiai motinai po santuokos pabaigos nepraėjus trims šimtams dienų, vaiko motina, jos buvęs sutuoktinis ir vyras, pripažįstantis save gimusio vaiko tėvu, turi teisę paduoti teismui bendrą pareiškimą, prašydami vaiko tėvu įrašyti vyrą, pripažįstantį save vaiko tėvu. Teismo nutartimi patvirtinus tokį bendrą pareiškimą, kaip vaiko tėvas įrašomas ne buvęs motinos sutuoktinis, o vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

Mūsų kontoros teisininkai kokybiškai ir profesionaliai ruošia pareiškimus, ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į teismą dėl tėvystės nustatymo ir nepilnamečio vaiko pavardės pakeitimo. Taip pat kliento vardu gauname visas reikiamas pažymas iš registrų. Kliento vardu teikiame visus dokumentus teismui. Atstovaujame klientą visų instancijų teismuose.

Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48

Dėl vardo ir pavardės rašymo lotyniškais rašmenimis

LR CK 3.282 straipsnyje numatyta, kad civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba. Vardas, pavardė ir vietovardžiai rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles. Civilinės būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras (CK 3.281 straipsnis).

Registruojant ar įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų civilinės būklės aktus, šių asmenų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento. Vardas ir pavardė paraidžiui gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima.

Taigi pagal Lietuvoje esantį teisinį reglamentavimą, asmenų vardai ir pavardės dokumentuose gali būti įrašytos tik lotyniško pagrindo rašmenimis. Dažna situacija, kai Lietuvos Respublikos pilietis sudaro santuoką su kitos valstybės piliečiu, kurio pavardę sudaro tokios raidės kaip „W“ „Q“ „X“ ar kitos ne lietuviškos raidės. Taigi asmeniui norinčiam įregistruoti santuoką Lietuvoje ir gauti santuokos liudijimas arba vaiko gimimo liudijimą, metrikacijos įstaiga atsisako išduoti dokumentus, kuriuose būtų parašytos pirmiau nurodytos raidės.

Mūsų kontoros teisininkai kokybiškai ir profesionaliai ruošia prašymus metrikacijai išduoti dokumentus asmeniui su jo pavarde originaliais rašmenimis. Metrikacijos įstaigai atsisakius tokį prašymą tenkinti, parengiame teismui pareiškimą dėl metrikacijos įstaigos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo metrikacijos skyrių pakeisti dokumentuose nurodomą asmens pavardę originaliais rašmenimis.

Tokio proceso sėkmę lemia tarptautiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja asmenų pavardžių rašymą originaliais rašmenimis, taip pat asmens objektyvios aplinkybės (pvz., gyvenimas užsienio valstybėje, įvairūs nepatogumai, jei asmens pavardė skiriasi nuo kitų jo šeimos narių pavardės, asmens darbovietė užsienio valstybėje ir kitų objektyvių įrodymų).

Taip pat kliento vardu gauname visas reikiamas pažymas iš registrų. Kliento vardu teikiame visus dokumentus teismui. Atstovaujame klientą visų instancijų teismuose. Todėl dėl vardo ir pavardės rašymo lotyniškais rašmenimis sutvarkome visą procesą nuo pradžios iki galo.

 Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48