Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/frejerlaw2022/domains/frejerlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218

Advokatė Agnija Frejerė – Teisines paslaugos

PAVELDĖJIMAS

Praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas

LR CK 5.50 str. 3 d. reglamentuoja, kad įpėdinis palikimą privalo priimti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Dažnai būna situacijų, jog dėl vienų ar kitų svarbių priežasčių įpėdinis nespėja kreiptis į notarą per 3 mėnesius dėl palikimo priėmimo. Tuomet įpėdinis praranda teisę paveldėti palikimą. Mūsų kontoros teisininkai greitai ir kvalifikuotai ruošia teismui pareiškimus dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo. Svarbu pažymėti, kad tam, jog terminas palikimui priimti būtų atnaujintas, privalo egzistuoti svarbios tokio termino praleidimo priežastys. Teismas dažniausiai svarbiomis priežastimis pripažįsta įpėdinio ligą, taip pat buvimą užsienio valstybėje, teisinės patirties nebuvimą ir kitas svarbias priežastis. Taip pat svarbu, kad įpėdinis į teisininką kreiptųsi kuo greičiau ir terminas palikimui priimti nebūtų praleistas labai ilgą laiką.

Mūsų kontora dokumentus dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo paruošia per dvi darbo dienas. Įpėdinis reikiamus dokumentus gali atsiųsti tiesiog elektroniniu paštu arba perduoti gyvo susitikimo metu.

Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo palikimui priimti

Tai kitas būdas priimti palikimą, jeigu įpėdinis laiku nespėja įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į notarą. Jeigu įpėdinis po palikėjo mirties toliau valdo ir naudoja jo turtą kaip savo nuosavybę, tokį turtą prižiūri ir juo rūpinasi, moka komunalinius mokesčiu, tuomet jis turi teisę prašyti teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad įpėdinis palikimą priėmė faktiškai jį valdydamas. Šį procesą labiausiai renkasi mirusio palikėjo sutuoktinis, kuris dažniausiai būna įsitikinęs, kad turtas po kito sutuoktinio mirties automatiškai jam priklauso pilna apimtimi arba įpėdinio vaikai likę gyventi mirusiojo tėvo ar motinos name (bute). Šis procesas yra patogus tuo, jog šiam procesui neturi įtakos ilgas laiko tarpas, per kurį įpėdinis nespėjo kreiptis į notarą. Jeigu įpėdinis pateikia įrodymus, kad jis turtą valdo po palikėjo mirties kaip savo turtą, dažniausiu atveju teismas pripažįsta, kad toks turtas teisiškai priklauso įpėdiniui ir po teismo sprendimo įpėdinis gali pilnai susitvarkyti pavedėjimo dokumentus nuvykęs į notaro kontorą.

Mūsų kontora dokumentus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo palikimui priimti paruošia per dvi darbo dienas. Įpėdinis reikiamus dokumentus gali atsiųsti tiesiog elektroniniu paštu arba perduoti gyvo susitikimo metu.

 Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48

Testamento nuginčijimas (negaliojimas)

Tai vienas sudėtingiausių teisminių procesų paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Būtina pažymėti, kad įpėdinis pagrįstai manydamas, jog jis turi teisę ginčyti palikėjo sudarytą testamentą, ieškinį į teismą gali pareikšti per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos. Ieškinį dėl testamento nuginčijimo gali pareikšti tik tie įpėdiniai, kurie paveldėtų, jeigu testamentas ar jo atskiros dalys būtų pripažintos negaliojančiomis. Tam, kad įpėdinis pareikštų ieškinį dėl testamento negaliojimo, privalo egzistuoti labai svarbios priežastys. Testamentas negalioja, jeigu buvo sudarytas neveiksnaus šioje srityje asmens arba sudarytas ribotai veiksnaus šioje srityje asmens, taip pat kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas. Taip pat testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, pvz. gali būti pripažintas negaliojančiu viešajai tvarkai, gerai moralei prieštaraujantis testamentas, arba testamentas, sudarytas savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti asmens ar testamentas sudarytas dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo.

Mūsų kontora dokumentus dėl testamento nuginčijimo (negaliojimo) paruošia tik išsamiai išklausę kliento situaciją ir peržiūrėję visus reikiamus dokumentus, nustatę, jog yra pagrindai tokiam ieškiniui pareikšti. Visi pirmiau paminėti pagrindai nustatomi tik gyvo susitikimo metu išsamiai išklausius klientą.

 Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48