Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/frejerlaw2022/domains/frejerlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218

Advokatė Agnija Frejerė – Teisines paslaugos

GLOBOS, RŪPYBOS NUSTATYMAS

LR CK 3.277 str. 1 d. reglamentuoja, jog globa teismo sprendimu skiriama pilnamečiam asmeniui, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje. Šio straipsnio 2 d. numato, kad rūpyba skiriama pilnamečiam asmeniui, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Paprastai tariant, globa asmeniui skiriama, kai asmens sveikatos būklė jam jau nebeleidžia pačiam savarankiškai kreiptis į teismą dėl pagalbos sau. Dažnu atveju dėl sveiktos būklės toks asmuo jau nesugeba suprasti savo veiksmų ir negali jų valdyti. Tokiu atveju į teismą dėl asmens globos, tai yra dėl asmens pripažinimo neveiksniu kreipiasi jo šeimos narys (atstovaujantis advokatas), globos institucija arba prokuroras (viešojo intereso gynimo atveju).

Rūpyba skiriama teismo sprendimu paties asmens prašymu, kadangi jo sveikatos būklė jam dar leidžia kreiptis į teismą dėl rūpybos paskyrimo sau. Tai yra, rūpyba skiriama šio asmens iniciatyva, kadangi jis supranta savo veiksmus ir gali juos valdyti, tik jam reikalinga pagalba tam tikrose srityse, priešingai nei globos nustatymo atveju.

Taigi mūsų kontoros teisininkai kokybiškai ir profesionaliai ruošia dokumentus į teismą dėl globos arba rūpybos asmeniui paskyrimo. Taip pat surašo prašymus ar sutikimus giminaičių vardu, kurie sutinka būti globojamo ar ribotai veiksnaus asmens turto administratoriumi. Tai yra būtina tam, kad būtų galima tokiais asmenimis tinkamai rūpintis, tinkamai naudoti tokių asmenų pensiją jų išlaikymui, tinkamai naudoti kitas išmokas, ar tinkamai suteikti tokiems asmenimis medicinines paslaugas.

Taip pat mūsų kontoros teisininkai dar iki kreipimosi į teismą parengia prašymą Socialiniam paramos centrui dėl asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinimo. Tai yra privaloma procedūra. Taip pat kliento vardu gauname visas reikiamas pažymas iš registrų ir gydimo įstaigų. Kliento vardu teikiame visus dokumentus Socialiniam paramos centrui ar teismui. Atstovaujame klientą visų instancijų teismuose.

Taigi globos ar rūpybos klausimais, klientų vardu sutvarkome visą procesą nuo pradžios iki galo.

Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48