Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/frejerlaw2022/domains/frejerlaw.lt/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218

Advokatė Agnija Frejerė – Teisines paslaugos

NUOSAVYBĖS TEISINIAI KLAUSIMAI

Dėl nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo

Mūsų kontoros teisininkai kokybiškai ir profesionaliai rengia taikos sutartis arba ieškinius/ atsiliepimus dėl nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo. Tais atvejais, kai asmenys turi bendrą žemės sklypą ar bendrą butą, namą ar kitą nekilnojamojo turto objektą ir tokie asmenys nesutaria, kaip tokį turtą kiekvieno tenkančiai turto daliai valdyti, disponuoti, klientui parengiame ieškinį dėl tokio turto naudojimosi tvarkos nustatymo. Taip pat dar iki kreipimosi į teismą koordinuojame ir padedame gauti nekilnojamojo turto objektų naudojimosi projektus, kuriuose rengia matininkai.

Taip pat kontoros teisininkai ne tik surašo reikalingus dokumentus teismui, tačiau kliento vardu surenka reikalingas pažymas iš registrų, atstovauja klientus civilinėse bylose. Paprastai tariant, kliento vardu atliekame visus būtinus veiksmus, kad klientas po teismo sprendimo žinotų, kokia turto dalimi jis konkrečiai gali naudotis, siekiant išvengti ginčų ateityje su kitu turto bendrasavininku.

Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48

Dėl nekilnojamojo turto dalies atidalinimo ir pinginės kompensacijos priteisimo

Dažna situacija, kai po santuokos nutraukimo ar turto paveldėjimo atveju, kai yra keli įpėdiniai, atsitinka taip, kad keli bendrasavininkai turi nekilnojamojo turto dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Todėl mažiau ar daugiau bent vienas iš bendrasavininkų negali pilna apimtimi tokio turto valdyti ar laisvai disponuoti ir dėl to kyla ginčai tarp bendrasavininkų.

Tokiose situacijose mūsų kontoros teisininkai ruošia ieškinius į teismą dėl nekilnojamojo turto dalies priteisimo vienam iš bendrasavininkų, o kitam bendrasavininkui piniginės kompensacijos priteisimo. Tokio proceso nauda yra ta, jog vienas iš nekilnojamojo turto bendrasavininkų po teismo proceso turi pilna apimtimi jam priklausantį nepadalintą nekilnojamąjį turtą, o kitam turto bendrasavininkui priteisiama piniginė kompensacija, kuri lygi jo turėto nekilnojamojo turto vertei.

Taip pat kontoros teisininkai ne tik surašo reikalingus dokumentus teismui, tačiau kliento vardu surenka reikalingas pažymas iš registrų, atstovauja klientus civilinėse bylose.

 Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48

Dėl servituto nustatymo

Mūsų kontoros teisininkai kokybiškai ir profesionaliai rengia taikos sutartis arba ieškinius/ atsiliepimus į teismą dėl servituto nustatymo. Servitutas suprantama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Dažniausiu atveju yra nustatomas kelio servitutas tarp gretutinių gyventojų, kuriems priklauso vienas su kitu besiribojantis nekilnojamasis turtas. Servitutas gali būti nustatomas administraciniu aktu, šalių sandoriu, arba teismo sprendimu. Taip pat už naudojimąsi svetimu nekilnojamuoju daiktu gali būti nustatoma atitinkamo dydžio pinginė kompensacija.

Taigi dažniausiu atveju klientų vardu rengiame ieškinius/ atsiliepimus į teismą, kai asmuo nori nustatyti privažiavimą prie jam priklausančios nuosavybės per kitam asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto dalį. Taip pat dar iki kreipimosi į teismą koordinuojame ir padedame gauti servituto projektą – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, kuriuos rengia matininkai.

Taip pat kontoros teisininkai ne tik surašo reikalingus dokumentus teismui, tačiau kliento vardu surenka reikalingas pažymas iš registrų, atstovauja klientus civilinėse bylose. Paprastai tariant, kliento vardu atliekame visus būtinus veiksmus, kad klientas po teismo sprendimo turėtų teisę laisvai ir netrukdomai pasiekti jam priklausančią nuosavybę.

 Detaliau nemokama konsultacija telefonu Tel. +370 609 323 48