Per kelias darbo dienas parengiame dokumentus nutraukiant santuoką bendru
sutarimu. Jūsų patogumui visi reikalingi dokumentai (pažymos) yra užsakomi ir
surenkami Jums net neatvykus į kontorą. Jeigu nežinote kokiu būdu galite nutraukti
santuoką parašykite ar paskambinkite – viską paaiškinsime ir parinksime Jums
optimaliausią variantą.
Jeigu vienas iš tėvų visiškai neprisideda prie vaiko išlaikymo, reikia kreiptis į teismą
dėl išlaikymo priteisimo. Nuo pat proceso pradžios priteisiamas laikinas išlaikymas
ir Jums nereikės laukti galutinio teismo sprendimo. Taip pat padedame padidinti ar
sumažinti jau priteistą išlaikymo dydį derybų būdu, o nepavykus susitarti taikiai,
perduodame dokumentus teismui ir siekiame Jums ir Jūsų vaikui geriausio rezultato.
Praleidus įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą, per kurį privalėjote priimti palikimą
kreipiantis į notarą, yra du būdai sutvarkyti paveldėjimo klausimą. Abiem atvejais
reikia kreiptis į teismą: prašyti teismo atnaujinti terminą arba prašyti pripažinti, kad
palikimą Jūs jau priėmėte, pradėdami faktiškai jį valdyti. Papasakokite mums savo
situaciją ir mes parinksime Jums tinkamiausią būdą.
Jeigu Jūsų artimoje aplinkoje yra asmuo, kuris dėl savo sveikatos būklės negali
savarankiškai įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, jam per sunku tvarkyti
finansinius klausimus, tokiam žmogui reikalingas rūpintojas ir jo turto
administratorius. Arba jeigu asmuo visiškai nesugeba savimi pasirūpinti, jam
reikalingas nuolatinis globėjas. Globą ir/ar rūpybą nustato tik teismas, todėl mes
parengiame visus reikalingus dokumentus pasiekti norimą tikslą.
Turite vekselį, skolos raštelį, paskolos sutartį ir neatgaunate skolos? Susisiekite –
padėsime Jums atgauti pinigus priimtiniausiu Jums būdu. Patirtis rodo, kad
greičiausias ir geriausias būdas yra derybos. Nepavykus su skolininku susitarti
taikiai, suruošiame dokumentus į teismą dėl skolos priteisimo, vedame visą procesą
ir kuruojame visą priverstinį skolos išieškojimą per antstolį. Kiekviena situacija yra
individuali ir būdų atgauti skolą yra daug, todėl susipažinus su Jūsų situacija,
parinksime geriausią variantą.
Ne retais atvejais, kai žemės sklypas, namas ar butas priklauso keliems
bendrasavininkams, kyla problemų dėl jo naudojimosi tvarkos. Jeigu
bendrasavininkai nesutaria, kas ir kokia tiksliai dalimi naudosis, kokios yra ar gali
būti bendro naudojimo dalys/patalpos, Jums vertėtų nusistatyti naudojimosi tvarką.
Tai galima padaryti derybų keliu ar teisminiu būdu. Taip pat vieną nekilnojamojo
turto objektą galima padalinti į du atskirus turto vienetus ir tokiu būdu nebūti
bendrasavininku. Kiekvieną situaciją įvertiname individualiai ir patariame, koks
sprendimas būtų patogiausias ir optimaliausias.
Jeigu Jūs patyrėte nuostolių ar dėl kito asmens neteisėtų veiksmų (neveikimo)
atsirado Jums ar Jūsų turtui žala, galime padėti ją atgauti. Paskaičiuojame žalos
dydį ir laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo, rengiame pretenzijas bei
ieškinius, kad Kliento padėtis būtų atstatyta ir jis atgautų maksimalią patirtų
nuostolių ir žalos sumą. Jeigu žalą padarėte Jūs kitam asmeniui, padedame
sumažinti žalos dydį, atsižvelgiant į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, į paties
žalą patyrusio asmens elgesį ir kt. aplinkybes bei išspręsti situaciją kuo mažesniais
kaštais.
Pasitaiko atvejų, kai antstoliai atlieka savo pareigas peržengdami kompetencijos
ribas arba neatlieka jiems prisikirtų funkcijų, todėl vykdymo procesą (tiek
išieškotojui, tiek skolininkui) reikia prižiūrėti ir sekti antstolio atliekamus
veiksmus. Ypač dažni pažeidimai būna turto pardavimo iš varžytinių metu, todėl 
įvertinę situaciją visuomet siekiame sustabdyti varžytines. Matant, kad vykdymo
procese buvo padaryta įvairių antstolio pažeidimų, ruošiame skundus dėl antstolių
veiksmų. Taip pat galime įvertinti Jūsų turimas vykdomąsias bylas ir parengti
skundus antstoliams dėl vykdomųjų bylų nutraukimo suėjus vykdymo senačiai.
Vykdymo procese svarbu bendradarbiavimas, o turint gerą atstovą su antstoliu bus
susikalbėti paprasčiau.
VEIKLOS SRITYS