Konsultuotu įvairiais teisiniais klausimais ne tik žodžiu telefonu ar susitikimo metu, bet konsultacija
galima ir raštu. Galite pateikti savo situaciją/problemą, suformuluoti klausimus ir Jums bus pateiktas
išsamus individualus atsakymas į Jums rūpimus klausimas. Šiuo metu paplitęs ginčų sprendimo būdas
– derybos, todėl organizuoju derybas su fiziniais ir juridiniais asmenimis, vedame diskusijas ir
stengiamės surasti kompromisą konfliktiškose situacijose Klientui palankiausiomis sąlygomis.
VEIKLOS SRITYS