Atstovauju savo Klientus visų instancijų teismuose civilinėse bylose. Jeigu Jūs negalite/nenorite vykti į
teismo posėdį, būtent atstovas – advokatas, tai gali padaryti už Jus ir apginti Jūsų pažeistas teises ir
teisėtus interesus. Su atstovaujamu Klientu visuomet aptariu ginčo strategiją, išaiškinu bylos procesą
bei aptariame galimus bylos baigties variantus. Į teismo procesą galiu įsijungti ir jau prasidėjus ginčui,
todėl jeigu Jums reikalingas atstovavimas teismo procese – kreipkitės. Pagal poreikį ir atskirą
susitarimą atstovauju ir kitose valstybinėse institucijose.
VEIKLOS SRITYS