Advokato padėjėja Agnija Frejerė

Globa – Rūpyba

Rūpyba. Atvejai, kada rūpyba yra skiriama visiškai veiksniam asmeniui, yra numatyti LR CK 3.279 str. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rūpyba nustatoma tik tokiam veiksniam fiziniam asmeniui, kuris dėl savo sveikatos būklės (ligos ar senatvės nulemto neįgalumo) negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų bei kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga.

Rūpybą paskirti galima tik teismo tvarka, padavus minėtą prašymą ar pareiškimą apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra – pagal jo faktinio buvimo vietą (LR CPK 509 str. 2 d.). Todėl paprastai rūpybos teisinius klausimus tvarko advokato padėjėjai arba advokatai.

Globa. Globos steigimo tikslas yra užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą. Fiziniam asmeniui, kuris nesugeba pats tinkamai įgyvendinti savo teisių ir teisėtų interesų, būtina sudaryti sąlygas tai padaryti. Globa yra viena iš priemonių, padedanti neveiksniam fiziniam asmeniui užtikrinti jo, kaip teisės subjekto, teisių įgyvendinimą, sukurti tinkamą aplinką jo ekonominiams, socialiniams ir doroviniams interesams tenkinti.

Atstovaujame klientus teismuose dėl rūpybos ar globos asmenims turintiems pilną veiksnumą ar esant neveiksniems nustatymo. Per 3 – 5 dienas paruošiame pareiškimus teismui dėl fizinio asmens rūpybos ar globos nustatymo, surašome atsiliepimus ir kitus su šiuo procesu susijusius dokumentus.

Klientus globos ar rūpybos klausimais konsultuojame žodžiu, tiek telefonu, tiek asmeniškai susitikus kontoroje ir raštu, elektroniniu paštu, kadangi šioje srityje turime sukaupę nemažą teisinę patirtį, savo klientams patariame tinkamiausią ir paprasčiausią būdą paskiriant asmeniui globą ar rūpybą, taip pat pokalbio metu nurodome savo klientams optimaliausią kainą.

Advokato padėjėja teikia teisines paslaugas šiomis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų.

Mūsų profesionali teisininkų komanda visada išklausys, patars ir pasiūlys optimaliausią problemos sprendimo būdą. Mūsų tikslas – patenkintas rezultatais klientas.

Susisiekite su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, nurodytais internetinėje svetainėje, dėl asmeninio susitikimo.

Taip pat savo klientams galime pasiūlyti teisines paslaugas išsimokėtinai, tai yra mūsų klientas kainą už suteiktas paslaugas gali išsimokėti per 3 – 6 mėnesius. Taip pat mes galime mokėjimą už teisines paslaugas atidėti.